De snelle ontwikkeling van cellulaire geneeskunde, een moderne wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeskunde, de toenemende vraag naar praktische toepassing en de behoefte aan betrouwbare informatie en uitwisseling van meningen en ervaringen, heeft ertoe geleid dat therapeuten en artsen initiatieven starten.

HPCM (Health Professionals for Cellular Medicine) is een internationaal initiatief, bedoeld als platform voor behandelaars die cellulaire geneeskunde in hun medische praktijk willen integreren.

Health professionals die op de hoogte willen zijn van de nieuwste, wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeskundige therapieën, deze ter beschikking willen stellen aan hun patiënten, die hun patiënten willen laten meebeslissen en ook gezondheidsinformatie ter preventie van ziekte willen aanbieden, zullen zich bij HPCM thuis voelen.

De aangesloten leden werken nauw samen met de pioniers van deze nieuwe, unieke visie op ziekte en gezondheid: het Dr. Rath Research Institute, onder leiding van dr. Niedzwiecki, één van de meest toonaangevende instituten op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeskunde, dat de leden de resultaten van hun nieuwste wetenschappelijke onderzoeken ter beschikking stelt. Ook dr. Rath, de grondlegger van cellulaire geneeskunde, steunt HPCM. De ontwikkeling van HPCM wordt echter grotendeels door de leden bepaald, naar gelang de behoefte aan informatie en de aard, frequentie en inhoud van bijeenkomsten.

HPCM is een samenwerkingsverband voor en door health professionals. Interactieve bijeenkomsten zullen bijdragen tot het ontstaan van een actieve groep health professionals, die elkaars kennis van wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeswijzen en ervaringen in de behandeling van patiënten zal delen met de leden, maar ook in hun patiëntencontacten.

Het ontstaan van HPCM is het gevolg van het besef dat er een communicatiekloof is tussen wetenschappers en bevolking, die gedicht kan worden door goed geïnformeerde health professionals. HPCM is daarom voor zowel behandelaars als patiënten een aanwinst. Tevens zijn HPCM-leden bereid hun kennis over Cellulaire Geneeskunde te delen op een voor leken begrijpelijke manier. Die medische democratie is een belangrijk aspect van HPCM en zal uiteindelijk ertoe leiden dan mensen hun gezondheid in eigen hand nemen.

Health professionals zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan HPCM en mee te werken aan het bouwen van een nieuw, preventief georiënteerde gezondheidszorg.