Het schema dat u hier vindt, kunt u gebruiken als richtlijn voor cellulair geneeskundige adviezen bij verschillende aandoeningen.

 

Naast een advies over opbouw van een programma met producten, die op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd zijn, is tevens een korte uitleg aanwezig over het therapeutisch doel dat nagestreefd wordt, en de cellen die erbij betrokken zijn.

Het is de bedoeling dat dit schema aangevuld gaat worden met adviezen en informatie over andere aandoeningen, en met specifieke aandachtspunten bij de behandeling.

Op scholingen speciaal bedoeld voor zorgprofessionals, wordt de praktische inzet van de verschillende formules en vitale celstoffen thematisch besproken.
Kijk voor een overzicht van actuele scholingen op deze website of neem contact op met ons.

We nodigen u als HPCM-zorgprofessional uit, aanvullingen en feedback te sturen naar info@hpcm.org

Stappenplannen NL