Wat is cellulaire geneeskunde

dr-rath

De Duitse arts en wetenschapper Dr. Matthias Rath is de grondlegger van de cellulaire geneeskunde, die uitgaat van een nieuw wetenschappelijk inzicht: volksziekten als hart- en vaatziekten, beroerte en kanker zijn het gevolg van een chronisch vitale celstoffen-tekort in de lichaamscellen en dus daarmee te voorkomen! Met deze op oorzaak gerichte aanpak vormt cellulaire geneeskunde het begin van een nieuw tijdperk op het gebied van geneeskunde en algemene gezondheidszorg. Het biedt een nieuw inzicht van de oorzaken van chronische ziekten, dat hart- en vaatziekten ver overstijgt. De hoofdoorzaak van de meeste actuele ziekten is te vinden in een stoornis van miljoenen lichaamscellen. Die cellulaire functiestoornis is gebaseerd op een chronisch tekort aan vitamines, mineralen en vitale celstoffen.

Cellulaire geneeskunde geeft antwoord op de vraag waarom juist hart- en vaatziekten zich zo vaak ontwikkelen, dat elke tweede persoon er aan overlijdt. Dat antwoord is: het hart en de bloedsomloop worden extreem belast als gevolg van de voortdurende pompfunctie, en zijn daarmee de meest actieve organen van ons lichaam.

De cellen van het hart- en vaatstelsel verbruiken daarom grote hoeveelheden vitale celstoffen

Net als het mechanisch meest actieve onderdeel van een auto – de motor – speciale verzorging en regelmatig aanvullen van olie nodig heeft, heeft het hart als motor van het lichaam speciale verzorging en regelmatige toevoer van vitale celstoffen nodig. De conventionele geneeskunde is symptoomgericht en op orgaanniveau gespecialiseerd, met bv. cardiologen en orthopeden. Die indeling houdt geen rekening met het feit dat het menselijk lichaam opgebouwd is uit miljoenen cellen, die met hun functionaliteit beslissen over ziekte en gezondheid. De moderne cellulaire geneeskunde is daarop wel gebaseerd.

Meer informatie over het Dr. Rath Research Institute vindt u onder: