Meewerken aan een nieuwe, preventief georiënteerde gezondheidszorg? Maak kennis met HPCM, Health Professionals for Cellular Medicine!

Ben jij een health professional die:

  • Op de hoogte wilt zijn van de nieuwste, wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeskundige therapieën?
  • Deze ter beschikking wilt stellen aan patiënten?
  • Patiënten wil laten meebeslissen en gezondheidsinformatie ter preventie van ziekte willen aanbieden?

Dan zijn we er voor jou!

HPCM is een internationaal initiatief, bedoeld als platform voor behandelaars die cellulaire geneeskunde in hun medische praktijk willen integreren. Het ontstaan van HPCM is het gevolg van het besef dat er een communicatiekloof is tussen wetenschappers en bevolking, die gedicht kan worden door goed geïnformeerde health professionals. HPCM is daarom voor zowel behandelaars als patiënten een aanwinst.

Meer info per mail
Waarom HPCM?

De snelle ontwikkeling van cellulaire geneeskunde, een moderne wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeskunde, de toenemende vraag naar praktische toepassing en de behoefte aan betrouwbare informatie en uitwisseling van meningen en ervaringen, heeft ertoe geleid dat therapeuten en artsen initiatieven starten.

De aangesloten leden werken nauw samen met de pioniers van deze nieuwe, unieke visie op ziekte en gezondheid: het Dr. Rath Research Institute, één van de meest toonaangevende instituten op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeskunde. Onder leiding van dr. Niedzwiecki wordt erop toegezien dat de leden de resultaten van hun nieuwste wetenschappelijke onderzoeken ter beschikking krijgen. Ook dr. Rath, de grondlegger van cellulaire geneeskunde, steunt HPCM.

Cellulaire geneeskunde

De cellulaire geneeskunde identificeert uitputting van bio-energie op celniveau als belangrijkste oorzaak van veel chronische ziekten. Het opheffen van een bestaand tekort aan microvoedingsstoffen vormt de basis voor cellulair geneeskundige benadering, die zowel helpt ziekte te voorkomen alsook ondersteunend bij een behandeling ingezet kan worden. Wetenschappelijke studies tonen aan dat er een sterke relatie bestaat tussen de kwaliteit van onze voeding en het ontstaan van gezondheidsklachten.

Een tekort aan microvoedingsstoffen is een wijdverbreid doch sluimerend probleem. Diverse studies hebben aangetoond dat het voedingspatroon van de gemiddelde Nederlander niet toereikend is om het lichaam te voorzien van alle benodigde nutriënten. Terwijl ziekten die het gevolg zijn van een acuut vitaminegebrek (denk bijvoorbeeld aan scheurbuik, rachitis, beriberi) nauwelijks meer voorkomen, lijken steeds meer Nederlanders te lijden aan een chronisch vitaminegebrek. Waar we bij een dreigend tekort aan macro-voedingsstoffen ( koolhydraten, vetten en eiwitten) worden gealarmeerd middels een krachtig hongersignaal, wordt een chronisch microvoedingsstoffentekort pas opgemerkt wanneer de eerste gezondheidsklachten zich aanmelden.

Dr. Rath Research Institute

Het Dr. Rath Instituut in cellulaire geneeskunde ligt in San Jose, Californië (VS). Op het instituut werken deskundigen op het gebied van geneeskunde, biochemie, en voeding. Zij onderzoeken de rol van voeding bij het voorkomen en behandelen van ziekten. Gebaseerd op Dr. Rath’s ontdekkingen in hart- en vaatziekten, kanker, infectieziekten en andere ziekten ontwikkelen zij nieuwe wetenschappelijke concepten. Hun wetenschappelijk werk is wereldwijd gepubliceerd in verschillende media.

Meld je aan

Door aan te melden bij HPCM, kun je je kennis op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeswijzen, vooral op het gebied van microvoedingsstoffen, verder ontwikkelen en deze kennis beschikbaar stellen aan patiënten.

Met een speciale inlogcode krijg je toegang tot de laatste studies en presentaties over cellulaire geneeskunde. Bij aanmelding ontvang je een digitaal informatiepakket met details.

Deelname is gratis en biedt bovendien nog een aantal interessante voordelen:

  • interactieve bijeenkomsten
  • toegang tot laatste nieuwe studies en presentaties over cellulaire geneeskunde
  • community
Inschrijven