Als basisinformatie over cellulaire geneeskunde en de Gezondheidsalliantie wordt aangeraden de Basiscursus en de Verdiepingscursus te volgen. Beide cursussen zijn online te vinden.

In de Basiscursus worden basisprincipes van cellulaire geneeskunde, en de noodzaak voor de ontwikkeling van een op preventie gerichte gezondheidszorg belicht.

In de Verdiepingscursus worden tevens synergieteams van voedingsstoffen besproken, en hun werking op cel- en weefseltypes.

In beide cursussen worden geen producten genoemd en geen adviezen tav productgebruik gegeven. De Europese wetgeving verbiedt informatie over wetenschappelijk vastgestelde gezondheid bevorderende effecten van voedingsstoffen te combineren met informatie over producten die daarop gebaseerd zijn.
Therapeutenscholing
Een basisprincipe van de Gezondheidsalliantie is, dat gezondheidsinformatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarvoor wordt wetenschappelijke informatie vertaald en aangeboden in een versie die ook door niet-medisch geschoolde mensen begrepen kan worden. HPCM wil de leden informeren met wetenschappelijke informatie en daaraan bijeenkomsten verbinden over de toepassing van die informatie bij de behandeling van patiënten. Een speciaal voor therapeuten bedoeld scholingsprogramma is in ontwikkeling.