HPCM leden staat een groot aanbod van informatiebronnen, wetenschappelijk onderzoek en een online-bibliotheek ter beschikking. Daartoe behoort ook een interactieve animatie BodyXQ

Leden worden voortdurend op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen op het gebied van cellulaire geneeskunde.

De Richtlijnen voor lidmaatschap vindt u onder het kopje “Aanmelden” als pdf-bestand.
Daar kunt u tevens een formulier voor aanvraag lidmaatschap downloaden om in te vullen en op te sturen.