Alle praktiserende health professionals met een erkend diploma of registratie (BIG of KP) kunnen lid worden van HPCM. Daarom is bij aanmelding tevens een kopie van het relevante diploma of een registratienummer noodzakelijk. Zonder een dergelijk bewijs is lidmaatschap niet mogelijk.

Wat deelname aan HPCM betekent

Voor actieve HPCM-deelname is basiskennis van cellulaire geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek met microvoedingsstoffen wenselijk. Van HPCM-deelnemers wordt verwacht dat ze hun kennis op dit gebied verder ontwikkelen.

Met aanmelding bij HPCM geeft u aan, dat u bereid bent uw kennis op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde natuurgeneeswijzen, vooral op het gebied van microvoedingsstoffen, verder te ontwikkelen en deze kennis beschikbaar te stellen aan uw patiënten.

Er zijn al meer dan 250 therapeuten u voorgegaan!

HPCM- Lidmaatschapsaanvraag (PDF)
HPCM-Richtlijnen

Digitaal aanmelden

  • Beroep/Activiteit

    Aankruisen aub (meerdere antwoorden mogelijk)

    Ik wil hierbij lid worden van het “Health Professionals voor Cellulaire Geneeskunde” (HPCM) initiatief. Lidmaatschap is gratis en kan op elk moment door mij worden opgezegd zonder opgaaf van redenen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Ik ben op de hoogte van de concepten en doelen van het “Health Professionals voor Cellulaire Geneeskunde” (HPCM) initiatief. Ik ben op de hoogte van de HPCM richtlijnen en ga akkoord met het feit dat een passend bewijs van kwalificatie noodzakelijk is voor het lidmaatschap.

Let u alstublieft op dat alleen volledige aanmeldingen in behandeling kunnen worden genomen. Wij verzoeken u om relevante veranderingen in uw persoonsgegevens zo snel mogelijk aan ons door te geven.